torsdag den 13. september 2007

Markus som en hest

I dag står formiddagen og det første af eftermiddagen i specialeskrivningens tegn. Jeg er taget ud på Bibliotekskolen for at arbejde koncentreret.

Og det så fint ud med den måde jeg havde struktureret mit speciale, skrev min vejleder. Og så havde han nogle gode kommentarer til de enkelte afsnit. Det var alt i alt en god respons, som jeg kunne bruge til noget. Det var vigtigt for mig at få på plads at den plan jeg havde lagt for specialet kunne holde. Det er jo sådan med tankernes store tandhjul, at de er svære at få til at dreje i en ny retning, når først de er begyndt at rulle. Men jeg skal sådan set bare følge det spor jeg har lagt og i dag vil jeg så tage tråden op med at skrive på det første indledende afsnit.

Og så har jeg kigget lidt på den litteratur jeg hentede på Det Kongelige Bibliotek. Der var tre bøger:

Bernhard Bischoff Latin Palaeography: Antiquity and the Middle Ages (1990). En vigtig bog som jeg skal bruge til det første afsnit.

Michael Camille Mirror in Parchment: The Luttrell Psalter and the Making of Medieval England (1998). Jeg læste denne bog med stor interesse for nogle år siden, og han har faktisk nogle overvejelser i forhold til problemer med forskning i håndskrifter og hvordan anvendelsen af moderne computerteknologi kan være befordrende.

Sidst var der et udstillingskatalog redigeret af Paul Binski og Stella Panayotova fra udstillingen The Cambridge Illuminations afholdt i England fra den 26. juli til den 11. december 2005. Udstillingen omfattede 215 illuminerede håndskrifter (heriblandt enkelte trykteudgaver) fra den europæiske middelalder i perioden 6. århundrede til 16. århundrede. Det kan jeg sikkert bruge som materiale (sammen med udstillingsmaterialet fra den danske udstilling i 1999 på Det Kongelige Bibliotek) til at undersøge hvor fremskreden digitaliseringsprocessen er.

Jeg har også fundet en rigtig fin hjemmeside, som jeg helt sikkert kan bruge. Jeg har været omkring den tidligere i forbindelse med en artikel jeg skrev til AFART, som handlede om en af illustrationerne i Luttrell Psalteret (fol 82r), hvor to riddere tørner sammen. Siden er Center for Håndskriftstudier i Danmark (CHD) ved Erik Drigsdahl. Det er et eksempel på et dansk forskningsprojekt, og der er også overvejelser om og henvisninger til digitaliseringsprojekter, bla. Digital Scriptorium.

Og så bare for stemningens skyld. Skal vi ikke lige kigge på et af de fine håndskrifter. Her er et billede fra prologen til en udgave af Markus-evangeliet (NYPL MA 115, f.51v.) med en noget usædvanlig fremstilling af evangelisten som en hest.


Ingen kommentarer: